Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności w Brotherstore Sp. z o. o.

 

Celem niniejszej polityki jest przedstawienie rzetelnych informacji na temat zasad ochrony danych osobowych, jakie są stosowane w Brotherstore Sp. z o.o. (dalej Brotherstore) z siedzibą  02-797 Warszawa, Al. KEN 36 lok.112B. Zasady polityki mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, jakie Państwo przekazaliście w czasie kontaktu z nami.

Brotherstore Sp. z o.o. z siedzibą w 02-797 Warszawa, Al. KEN 36 lok.112B (dalej Brotherstore) jest Administratorem Danych Osobowych i będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez Brotherstore w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj.: sprzedażą produktów i usług.,

Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, obsługi transakcji sprzedaży, realizacji dostaw i załatwiania ewentualnych reklamacji oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO). Brotherstore będzie odpowiedzialny za Państwa dane, które przetwarza zgodnie z celami wskazanymi powyżej.

Deklarujemy, że dane Państwa nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Brotherstore proszę o kontakt pod adresem e-mail: sklep@brotherstore.pl

Dane osobowe jakie będziemy od Państwa pozyskiwać to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres IP, numer NIP, forma płatności, w tym numer konta bankowego.

Mechanizm zbierania informacji za pomocą plików cookies nie jest stosowany na naszej stronie. Pliki cookies używane na naszej stronie to pliki sesyjne umożliwiające poprawne działanie strony, pliki techniczne i wydajnościowe pozwalające na składanie zamówień i nawiązywania z nami kontaktu.

W przypadku odnośników do innych stron www zamieszczonych w naszym serwisie, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności obowiązujących na tych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i sposób przetwarzania danych osobowych na stronach, do których kierują odnośniki.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w czasie korespondencji, rozmów telefonicznych, przy składaniu zamówień na zakup oferowanych produktów. Podanie przez Państwa danych jest konieczne do przedstawienia oferty, złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą Brotherstore.

Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.  Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Brotherstore oraz w celu realizacji zamówień.

Państwa dane będą przetwarzane od momentu przesłania zapytania, aż do zakończenia okresu roszczeń z Państwa strony, ponadto Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo jako osoby, których dane dotyczą prawo do:

 • dostępu do swoich danych- deklarujemy Państwu dostęp do Państwa danych,
 • sprostowania swoich danych – proszę nas poinformować o zmianach, a my je niezwłocznie naniesiemy w naszych systemach komputerowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • usunięcia danych - na Państwa pisemny wniosek dane Państwa zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymagana prawem zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania - na pisemny Państwa wniosek z uwzględnieniem art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 21 RODO,
 • przenoszenia swoich danych na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 20 RODO.

Wszystkie powyższe prawa zrealizują Państwo kierując korespondencje odnośnie swoich praw na adres sklep@brotherstore.pl

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Brotherstore do organu nadzorczego.

Brotherstore jako Administrator Państwa danych będzie stosował środki techniczne, organizacyjne i prawne pozwalające na ich bezpieczne przetwarzanie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały:

 • osoby zatrudnione w Brotherstore, które zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskały dostęp do ich przetwarzania;
 • podmioty przetwarzające w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności i rzetelności danych, będą to firmy świadczące usługi wsparcia technicznego dla systemów, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe, podmioty współpracujące z Brotherstore w zakresie usług księgowych;
 • kancelarie prawne i firmy windykacyjne, które mogą mieć dostęp do Państwa danych w przypadku dochodzenia przez Brotherstore swoich roszczeń;
 • organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.

  Polityka korzystania z plików cookies (ciasteczek) na naszej stronie www.brotherstore.pl (serwisie).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i są niezbędne ze względu na stosowane przez Brotherstore technologie na stronie internetowej www.brotherstore.pl. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania („czas życia”) na urządzeniu końcowym oraz swój symbol nazwę. Administrator odpowiada za pliki cookies pochodzące z naszego serwisu i ma dostęp do danych przez nie zbieranych.

Administrator danych jakim jest Brotherstore deklaruje, że mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach serwisu.

Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i mogą służyć  do celów statystycznych .

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są zasadniczo trzy plików cookies:

 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „funkcyjne” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies „funkcyjne” są niezbędne do poprawnego działania serwisu i realizacji zamówień składanych przez naszych klientów.
 • „wydajnościowe” pliki niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie:

https://docs.magento.com/user-guide/stores/cookie-reference.html

  

Obecnie używane pliki cookies w naszym serwisie:

Cookie

Domena

Typ

Czas życia

mage-messages

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

mage-cache-sessid

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

recently_viewed_product

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

recently_viewed_product_previous

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

recently_compared_product

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

recently_compared_product_previous

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

product_data_storage

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h

form_key

brotherstore.pl

Wydajnościowe

1d

mage-cache-storage

brotherstore.pl

Wydajnościowe

1h

mage-cache-storage-section-invalidation

brotherstore.pl

Wydajnościowe

1h

PHPSESSID

brotherstore.pl

Funkcyjne

1h